<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 31, 2007

Aljur Abrenica, tanggi sa nasulat na nagrereklamo siya

Itinanggi ni Aljur Abrenica ang nasulat na nagrereklamo sila ng kanyang ama sa labas niya sa Zaido dahil mas maiksi kesa exposure nina Marky Cielo at Dennis Trillo.

Thankful daw siya sa GMA-7 sa pagsama sa kanya sa primetime show kahit newbie lang, bukod pa sa Saturday series na Boys Nxt Door.

Ginagampanan ni Aljur ang role ng red Zaido at kung may highlight ang mga kasama, ganu’n din siya. Malalaki rin ang fight scenes niya, kaya wala siyang reklamo.

Nabalitaan pala naming interesado ang Sony BMG na bigyan ng album si Aljur kung walang balak ang GMA Records.

In fact, may composition na si Danny Tan para sa kanya. Sana magawa ang album bago malipasan ang young actor. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites