<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 27, 2007

Coke Ride to Fame grand finals na!

SA Linggo na pala gaganapin ang Coke Ride to Fame ng GMA- 7, at tatlong finalists lang ang maglalaban-laban para sa pinakaaasam na pagkaka-taong manalo ng grand prize.

Sina Daryl Lagos, Quincy Siclot at Ava Zulueta ang tatlong masusuwer-teng finalists at susubukan ang galing nila sa paghu-host, pagkanta, pagsayaw at pagku-compose.

So, may mga bagong mukha naman ulit pala tayong aabangan, huh?! Ang pagiging isang total performer daw ang gustong mahubog ng Coke Ride to Fame sa bawat isang finalist.

Itong si Daryl ay pagsasayaw ang hilig. And Quincy says she likes singing a lot better.

Ito namang si Ava ang mukhang artistahin sa kanilang tatlo. Colegiala ang dating, pero ang tanong, kayanin kaya ng powers niya ang challenges na kanyang mai-encounter on her way up?

Sure kaming keri ng ka-hit na sinong magwawagi ang lahat ng challenges na mae-encounter nila dahil hindi sila makukuha if they weren’t deserving, anyway.

Exciting ang magiging grand finals night na ito sabi pa ng host na si Drew Arellano kaya pakatutukan ito sa Linggo-(ika-28 ng Oktubre, with Karel Marquez as co-host). [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites