<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 27, 2007

Dennis Trillo, mahal pa rin si Carlene

Ganap na 4:48 AM kahapon ay dumating si Carlene Aguilar lulan ng PR 113 galing Los Angeles, California kasama ang kanyang ina at ang isang buwang baby nila ni Dennis Trillo na si Calix Andreas Ho.

Matagal bago nakalabas ng arrival area ang mag-ina dahil nakita na nila ang sangkatutak na media na nakaabang para ma-interview si Carlene at makunan ang baby.

Walang nagawa si Carlene kundi lumabas at parang nakipaglaro ng patintero sa reporters at cameramen dahil ayaw niyang magsalita tungkol sa kanyang panganganak at sa relasyon nila ni Dennis.

"Wala po kayong makukuha sa akin, umiiyak na po ang baby ko. Maawa na po kayo!" pakiusap ni Carlene sa mga nakaharang na reporters habang tulak-tulak niya ang stroller kung saan nandu’n ang kanyang anak na iyak nang iyak.

Naawa na rin kami kay Carlene lalo na sa kanyang baby dahil hirap na hirap itong makarating sa kanilang sasakyan. Itinakas na lang ang baby para mauna itong makasakay pero si Carlene ay walang nasagot sa mga tanong namin.

Pag-uusapan pa raw nila ni Dennis kung ano ang plano nila sa kanilang anak, pero hindi niya sinagot ang tanong namin kung sila pa rin ba.

Totoong hiniling daw ni Carlene noon kay Dennis na itanggi na ito ang ama ng ipinagbubuntis niya.

Mas gusto raw niya kasing private at hindi na pag-usapan ng publiko ang tungkol sa kanilang anak.

"Ang gusto ko lang naman po kasi, ang privacy para sa baby ko, pero hindi n’yo naman ibinigay sa akin," maluha-luhang pahayag ni Carlene.

***

Hindi nakaiwas si Dennis sa mga reporers na nag-cover sa launch ng bagong pabango ng Aficionado Celebrity perfume na ginanap sa Palasyo de Manila nu’ng Huwebes ng gabi.

Isa si Dennis sa mga bagong endorser ng Aficionado Germany Perfume at siya lang ang pinagkaguluhan sa naturang launching.

Excited daw si Dennis sa pagdating ng kanyang anak at pag-uusapan daw nila kung ano ang susunod nilang gawin.

Ang pagkakaalam niya ay nabinyagan na ang baby sa Amerika kaya wala pa siyang masabi kung ano ang susunod nilang gawin.

Itinatanggi ni Dennis ang tanong naming sila pa rin at hindi sila nagkahiwalay. Pero mahal pa rin daw niya si Carlene bilang ina ng kanilang anak.

Hindi raw niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad bilang ama ng bata. Lahat daw ay sinagot niya at alam daw ni Carlene na hindi siya magpapabaya.

Okay naman daw siya sa pamilya ni Carlene at excited na rin daw ang kanyang magulang sa kanilang apo.

Ang cute ng baby nina Dennis at Carlene at mas kamukha ito ng aktor. Makapal ang buhok at matangos din ang ilong. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites