<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 25, 2007

Diana Zubiri babaing retokada

PANG-DRAMA na rin ang beauty ni Diana Zubiri na kasama rin sa Zaido.

Lalabas siya sa Magpakailanman ngayong Huwebes ng gabi para sa episode tungkol sa isang babaing lumaban sa Miss Ugly No More.

Madrama ang role ni Diana rito bilang si Lou Victorioso. Ang babaing gumanda dahil sa libreng cosmetic surgery mula nang manalo siya sa contest.

Nabago man ang buong kaanyuan niya, pero ang ugali at pag-iisip ay pareho pa rin.

Makulay ang buhay ni Lou at bagay na bagay si Diana para sa role. Kasama rin ni Diana sa MKM sina Marcus Madrigal, Antonio Aquitania at Paolo Paraiso.

May iba pang rebelasyong malalaman ang televiewers sa personal interview kay Lou ng host na si Mel Tiangco. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites