<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 22, 2007

Jean Garcia, 2 taong hindi sasakay sa eroplano

May travel ban si Manny Valera kay Jean Garcia para hindi na maulit ang nangyari sa Surigao. Effective for two years ang ban at hanggang Metro Manila at probinsya na hindi sasakay ng eroplano lang puwedeng pumunta ang actress (parang hindi ito masusunod).

Walang reklamong tinanggap ito ng actress at gustong dito muna siya kasama ang mga anak at pamilya. Kaya pati ang invitation na pumunta siya sa Tanzania para makita siya ng sumubaybay sa Pangako Sa ‘Yo ay hindi niya napagbigyan.

Hindi mabo-bore si Jean na nasa Metro Manila lang siya’t marami siyang trabaho. Nagti-taping na siya ng La Vendetta at ready na silang umere sa October 29. Busy din siya sa pagpo-promote ng Hide and Seek, ang launching movie nina Jennica Garcia at Mart Escudero.

Gusto niyang kumita ang pelikula para matuwa ang magka-loveteam, ang Regal at lalo na si Mother Lily. Bago ang showing ng movie sa October 31, magsisimba ang mag-ina sa Baclaran para humingi ng tulong na panoorin at supor­tahan ito ng tao.

Samantala, nalulungkot si Jean sa isyung lasengga siya.

“May nasulat na bang nanggulo ako sa bar? Wala akong record na ganun at kung lasengga ako, paano pa ako maka­kapagtrabaho, halos everyday ang trabaho ko. I do drink occasional­ly, pero hindi ako alcoho­lic,” pagli­linaw ni Jean. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites