<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 27, 2007

Jessica Rodriguez, happy na rin kahit talo sa Celebrity Duets

Hindi man nanalo ng P1 million si Jessica Rodriguez sa Celebrity Duets (grand winnner si Tessa Valdez-Prieto), sobrang ligaya pa rin siya dahil bukod sa natanggap niyang brand new BMW worth P5 million, na-realized ni Jessica ang sobrang pagmamahal sa kanya ng asawang si David Bunevacs.

Though naisip daw ni Jessica na sobrang mahal ng kotse na kailangang bayaran ng kanyang asawa. Kung sabagay, malalaki ang project ni David. Business partner niya ang boyfriend ni Vina Morales na si Cedric Lee na developer ng mga malalaking project sa bansa. Target nila ang mga local govern­ment na walang enough funds para maka­pag­gawa ng malalaking project. Si David ang nag­pa-process ng papers sa bangko para sa loan at ang grupo ng boyfriend ni Vina ang nagdi-develop ng project.

Anyway, going back to Jessica, ‘yun daw effort ni David every Saturday na pu­munta sa studio para manood ay sobrang na-appreciate na ni Jessica at ang panga­ngam­panya nito na iboto siya sa buong village nila. Mamigay pa raw ng card si David sa lahat ng maid sa village worth P300 pesos para lang iboto ang kanyang misis. Bukod pa sa pakiusap nito sa mga kaibigan.

Samantala, napanood pala ni Jessica ang episode ni Lou na winner sa Miss Ugly No More sa Magpaka­i­lanman the other night. At dun na-reveal na dahil ‘major renovation’ sa kanya (Lou) ng Beverly Hills 6750 na pag-aari ng mag-asawang Jessica at David ay pati pusod nito ay inilipat. Yup, puwede palang gawin na pati pusod na akala natin ay hindi puwedeng galawin ay puwedeng-puwedeng mapunta sa ibang part ng katawan natin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites