<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 22, 2007

Kakasa Ka Ba sa Grade 5? - bagong game show ni Janno Gibbs

Interesting itong bagong game show ni Janno Gibbs sa GMA 7, ang Kakasa Ka Ba sa Grade 5?

Magsisimula na ito sa Sabado, kapalit sa timeslot ng Celebrity Duets (kung saan nagwagi si Tessa Prieto-Valdes) at celebrities muna ang maglalaro.

Nasilip ko ang taping ng ilang episode nito at nakaaaliw panoorin na si Miriam Quiambao ay tinutulungan ng isang grade 5 pupil ang ilang tanong na nahihirapan niyang sagutin.

Naloka rin ako kung paano Tinagalog ni Alfred Vargas ang ‘pandiwa.’

Pero nag-enjoy ang celebrity contestants at in fairness, malaki rin ang napanalunan nila.

Sa presscon nito nu’ng Sabado ay kumasa si Janno sa mga intrigang itinatanong sa kanya.

Natuwa raw siya at mukhang masaya si Gladys Guevarra sa bagong pag-ibig nito sa Amerika.

Sana raw ay magkaroon na ng panahong magkausap at magkaayos sila ni Gladys. Willing daw siyang makasama uli ito sa mga show.

Ayaw raw niya munang pangunahan pa, pero mukhang nalalapit na raw ang pagbabalikan nila ni Bing Loyzaga.

Magkasama na silang natutulog sa isang kuwarto at masaya naman daw sila, lalo na ang kanilang mga anak.

Naramdaman naman daw niyang unti-unti nang bumabalik ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites