<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 29, 2007

Kyla by Request - solo concert

LALONG naging matunog ang pangalan ni Kyla pagkatapos ng kanyang rendition ng Lupang Hinirang sa Las Vegas sa laban ni Manny Pacquiao. Kaya naman marami ang naga-anticipate na bongga rin ang performance niya sa kanyang solo concert sa Premier Theater ng SM Mall of Asia (produced ng Cube Production Phils. and Hubbllee Film Productions Philippines) titled Kyla by Request directed by John Reyes.

Haharanahin kayo ni Kyla ng mga kilalang awiting Pinoy lalo ’yung ballad revival songs na kinanta ng mga artists noong ‘80s at new wave hits.

On center stage, muling ipapakita at ipaparinig ni Kyla ang husay at mala-anghel niyang tinig bilang R&B princess. Halatang inspired din si Kyla nowadays. Iba talaga ‘pag may inspirasyon, di ba?

May ilang balikbayang nagtanong sa amin tungkol sa tiket. Sorry po, ‘di namin knows kung magkano, eh. Call na lang kayo sa Ticketnet office ng SM Mall or Condotel Bldg. Suite 9 and 7 Abel Nosce St. Cor. Capitoline Hills BF Resort, Las Piñas City.

Basta kami hoping sa invitation ng producer ng Kyla By Request concert para maka-watch. Knows n’yo naman, fan kami ni Kyla. [source of news]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kyla should have another concert at araneta!

4:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Kyla should have another concert at araneta!

4:33 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites