<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 21, 2007

Magpakailanman continues...

PATULOY na mapapanood ang Magpakailanman ng GMA-7. Hindi totoong mahihinto na ang show. Mismong ang host nitong si Mel Tiangco ang nagsabi sa press na hindi pa rin siya tumitigil sa pagti-taping at pag-iinterbyu sa mga taong napili para maisadula ang kanilang kasaysayan sa show na ipi-nalalabas tuwing Huwebes ng gabi.

Ayon kay Mel, “May taping pa nga ako sa Nov. 4 kaya paanong mahihinto ‘yong telecast ng show?”

Samantala, sinabi rin sa amin ng executive producer na si Joseph Buncalan na kuryente ang balitang titigbakin na ang MKM.

Ang MKM daw ang nag-iisang drama anthology na talagang nagri-rate nga-yon kaya imposibleng matigbak ito.

‘Nga pala, may fund raising campaign ngayon ang Kapuso Foundation. Magri-release sila ng isang album na pinamagatang Isang Kinabukasan.

Ang title track ay sinulat at ginawan ng musika ni Wency Cornejo at inawit naman ng mga Kapuso singers na pinangungunahan nina Regine Velasquez, Janno Gibbs at Ogie Alcasid.

Mabibili ang album ngayong Kapaskuhan sa mga record bars. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites