<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 21, 2007

My Only Love updates

Masaya ang production people (sa pangunguna ni Camille Pengzon) na makatrabaho si Direk Louie Ignacio sa sinenobelang My Only Love na pinagbibidahan nina Mark Herras at Rhian Ramos.

Mabilis magtrabaho at hindi nagpupuyat si Direk Louie kaya maaga silang natatapos.

Nag-first taping day ang My Only Love noong Huwebes sa isang village sa Quezon City. Happy rin si Direk Louie dahil magagaling ang kanyang artista at hindi siya binigyan ng sakit ng ulo.

Nadatnan namin sa taping sina Mark Herras, Rhian Ramos, Lloyd Samartino, Bianca King, Kevin Santos at Stef Prescott.

Masaya ang mga artista at production crew. Walang pressure sa mga ginagawa nila. Lahat ay nagbibiruan.

Tuwang-tuwa si Mark Herras sa magandang career niya ngayon. Iba’t iba ang leading lady niya sa iba’t ibang project niya.

Sa second week ng November magsisimulang iere ang My Only Love bilang kapalit ng Kung Mahawi Man Ang Ulap sa GMA 7. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites