<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 26, 2007

Pangaral ni Kuya Germs, minasama ng kampo ni Angel

Kahapon ay nakausap ko si German Moreno at may reaksyon siya sa isyung binira niya si Angel Locsin sa kanyang column sa isang tabloid.

Very cool lang si Kuya Germs, kahit may paratang na binira niya ang dating contract star ng GMA 7, dahil ‘sundalo’ umano siya ng Kapuso network.

"Sabi no’ng sumulat, nakalimutan ko na raw yata na dati pa naman akong presidente ng Actors Guild at ako pa ang bumira kay Angel.

"Iyung ginawa ko, hindi pambibira, nangaral lang ako. Pinangaralan ko si Angel, katulad ng ginagawa ko sa iba pang mga artista.

"Kung bira ang tingin nila sa isinulat ko sa column ko, bahala na sila. Pero hindi ako ganoon. Kilala n’yo naman ang Kuya Germs ninyo, hanggang sa pangaral at pagbibigay ng advices lang ang ginagawa ko at hindi ako nambibira," sabi pa ng pamosong TV host/comedian.

Nilinaw rin ni Kuya Germs na hindi niya dina-down si Angel at tinuturuan lang niya itong maging propesyonal.

"Kung binibira ko si Angel, sana pati ‘yung mga personal na bagay sa kanya, eh, sinabi ko. Pero hindi ko naman pinersonal si Angel," dagdag pa ni Kuya Germs.

Kahapon din sa kanyang radio program sa DZBB ay sinagot ni Kuya Germs ang tungkol sa intriga sa kanila ni Angel.

Anyway, sa Nobyembre 25 ay excited na si Kuya Germs sa FAMAS dahil magbibigay na naman siya ng German Moreno Youth Achievement Awards.

Ang dinig ko, sina Maja Salvador at JC de Vera ang napili ni Kuya Germs na bigyan ng award na ‘yon sa taong ito.

Pinaghahandaan na rin ni Kuya Germs ang pangalawang anibersaryo ng kanyang Walk of Fame sa Eastwood City (Libis) at malamang na sa Disyembre 4 ‘yon maganap. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites