<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 26, 2007

Q-11, unti-unting umaangat

UNTI-unti nang nakare-recover ang Q-11, sister station ng GMA-7, mula sa dusa’t hirap ng tinatawag na “panganganay.”

Ayon sa isang ehekutibo ng istasyon, kung dati-rati ay napabalitang maraming produ ang nalugi sa baba ng commercial load na pumapasok sa two-year-old TV station, ngayo’y unti-unti nang nagiging stable ang lahat at inaasahang by next year, mas maganda na ang kakaharapin ng mga sumusugal dito.

Natukoy na rin daw nila ang kanilang niche, at hindi na sila nakikipag-compete either sa GMA-7 o ABS-CBN 2.

So far, dalawa sa biggest raters nila ay ang Moms nina Lani Mercado, Sherilyn Reyes at Manilyn Reynes at The Sweet Life ni Lucy Torres-Gomez.

May ilan din silang sisimulang shows, gaya ng Planet Q, isang weekly one-hour infotainment program na magpapakita ng nakatutuwa at nakamamanghang istorya ng mga hayop, pati na rin ng kalikasan.

Simula sa susunod na Sabado, Nobyembre 3, ihahatid ng Planet Q ang pinagsamang lakas ng sikat na comedy program mula sa U.S. na The Planet’s Funniest Animals at mga locally-produced segment, na pangungunahan nina Vanessa Rangadhol, Renzo Almario, Rita Iringan, Pocholo Bustamante at Julie Anne San Jose, mas kilala bilang mga miyembro ng grupong Sugarpop.

Bukod sa pagbibigay ng helpful tips sa pangangalaga ng mga hayop, magpapakita rin sila ng 20-second bumpers na magbibigay ng mga kaaya-ayang animal trivia.

Papasyalan din ng Planet Q ang Butterfly Pavillion, Orchidarium, Planetarium, at iba pang mga lugar na may kinalaman sa mga hayop at kalikasan. Gagamit din ang programa ng makaagaw-pansing background at special effects.

Sa unang salang ng show, makakasama ng Sugarpop hosts ang kanilang beloved pets, pati na ang matalik na kaibigan ni Marimar, si Fulgoso.

Ang Planet Q ay mapapanood tuwing Sabado, 7-8 p.m., simula Nobyembre 3, sa Q-11. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites