<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 30, 2007

Richard at Raymond, ok na ok na

Tinawagan ako ni Raymond Gutierrez kahapon dahil gusto niyang linawin ang dialogue ng nanay niyang si Annabelle Rama sa birthday celebration nito sa S.O.P. Rules noong Linggo na anim na buwan na silang may gap ng kakambal niyang si Richard.

Hiniling ni Bisaya sa kambal na magbati na alang-alang sa birthday niya, na ginawa ng dalawa.

"Jun, please make it clear na hindi anim na buwan kaming nagkaroon ng gap ni Chard kundi tatlong buwan lang. Saka ‘yung gap na ‘yon, hindi masasabing away talaga," simula ni Raymond.

"Iyung gap kasi namin ni Chard, gap lang as in tampuhan. Hindi namin kinonsider na kaaway ang isa’t isa. Hindi lang kami nag-usap.

"Walang time na makapag-usap kami tungkol sa tampuhan namin. Nag-travel siya at nag-travel din ako. Then, ang dami naming work.

"Wala kaming time na pag-usapan ang tungkol sa tampuhan namin, kaya tumagal ‘yon nang tatlong buwan at hindi anim na buwan katulad ng sinabi ni Mommy.

"Of course I’m happy na ok na kami ni Chard. Saka noon ko pa gustong maayos ‘yung tampuhan namin, kaya good thing na rin na ni-request ni Mommy sa amin na magbati na.

"Now we’re really ok na as in ok na ok na," paliwanag ni Raymond.

Kahit noong may tampuhan ang dalawa ay very concerned pa rin si Raymond sa kanyang kakambal.

Kapag may mga isyu kay Richard ay si Raymond ang unang nagre-react.

Pati sa bagong series ni Richard sa GMA 7 na Kamandag ay maraming suggestions si Raymond, na ikinatutuwa siyempre ng matinee idol.

Pangako ni Raymond kay Richard na ipo-promote niyang mabuti sa Showbiz Central ang Kamandag. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites