<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 23, 2007

Rufa Mae Quinto nag-walk-out sa concert ni Erik

TAPOS at kumita na ang concert ni Erik Santos sa Araneta Coliseum, pero marami ang hindi nakaaalam na nag-walk-out pala si Rufa Mae Quinto.

Isa-isa kasing pinasalamatan ni Erik ang mga kaibigan, sponsor, pamunuan ng ABS-CBN at staff ng production, pero nakaligtaang i-acknowledge man lang ang ex-GF na nanood pa naman ng show.

Bigla tuloy tumayo palabas ng Araneta si Rufa Mae dahil feeling niya’y nabastos siya ng dating boyfriend.

Nang makarating naman kay Erik ang tsikang nag-walk-out si Rufa Mae, agad nitong tinanong ang kausap kung hindi nga ba niya na-acknowledge ang presence ni Rufa Mae.

Komento tuloy ng kaibigan naming reporter: “’Yan ba ang nagsasabing mahal at hindi pa rin niya nakalilimutan si Rufa Mae?

“Maliwanag na gusto lang gumimik ni Erik para pag-usapan ang solo concert. Ginamit lang niya si Rufa Mae.”

Samantala, ayaw muna raw magpa-interview ng sexy comedienne tungkol sa isyu at baka magalit sa kanya ang Channel 7. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites