<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 23, 2007

SAM, NIYAKAP NI PIOLO

Aabot na ba sa demandahan itong kuwento ni Manay Lolit Solis kina Piolo Pascual at Sam Milby?

Kung ilalathala ko lang ang mga natatanggap kong text messages na reaksyon sa isyung ito, baka mademanda rin ako sa mga komento ng ating readers.

Kaagad na nakunan ng reaksyon si Manay Lolit tungkol sa mga pahayag ni Sam sa The Buzz at ang ending, tawa na lang ako nang tawa.

Syempre, haharapin ni Manay Lolit ang ano mang isasampa nilang demanda pero ang sabi lang ng Startalk host, natatakot lang daw siya na baka sa Amerika pa mag-file si Sam.

"Di ba, American citizen si Sam? Baka mamaya, gagastos pa ako sa pamasahe kung lilipad pa ako ng Amerika para um-attend ng hearing," pahayag ni Manay Lolit.

Iyun lang ang ikinatatakot ni Manay Lolit dahil pumupunta lang siya ng Amerika kung gusto niyang dalawin ang mga anak niya at ang nag-iisa niyang apo, hindi para dumalo sa hearing.

"Feeling ko tuloy, inaapi na ako ng mga Kano gaya niya (Sam). Kabisado ba niyang kantahin ang Lupang Hinirang bago niya idemanda ang isang Pilipinong gaya ko rito sa mismong bansa ko?" patuloy ni Manay Lolit.

***

Sa takbo ng mga pangyayari, mukhang lalaki pa ang isyung ito lalo na kung aabot sa demandahan.

Ang ipinagtaka ko lang (at itatanong ko uli ito), bakit ganoon na lang ang reaksyon nila sa kuwentong ito ni Manay Lolit?

Bakit itong mga tagapagtanggol nina Piolo at Sam ang sobrang mag-react sa kuwento ni Manay Lolit?

Ano ang malisya sa kuwentong iyun?

Kahit ang nakabandera ay naglalampungan, bakit kailangan mag-react nang husto dahil hindi nakapaloob sa column ni Manay Lolit ang kuwentong lampungan kundi nagbubulungan lang?

Binigyang diin din nila ang nakasaad sa column na "lalo akong nagkamalisya" na binigyan din nila ng mas malalim na kahulugan.

Ano ang ibig sabihin ng malisyang iyun?

May binanggit ba si Manay Lolit ng ibang term sa dalawa? Meron ba siyang ibinintang sa kung anong meron sa dalawa?

Nagsimula lang ito sa nakita niyang nagbubulungan sila sa isang coffee shop at nataranta sila nang makita ito.

Sino ang nagpalaki nito at nagbigay ng mas mabigat na malisya?

Hindi ba mismong itong tagapagtanggol ng dalawang aktor?

Sino ba ang unang nagsalitang, "Sam is not gay"? May sinabi ba si Manay Lolit na "gay" si Sam o si Piolo man lang?

Ito ba iyung kasabihang, "Ang isda ay nahuhuli mismo sa kanyang bibig?"

***

Ngayon, heto ang isa pang kuwentong nakarating sa akin, na narinig ko sa ibang fashion designers at fashion directors.

Bahala na kayo kung gusto ninyo itong bigyan ng ibang kahulugan o malisya. Basta sa akin, WALA, depende sa reaksyon ng mga nakabasa.

Kuwento ng isang fashion director, naikuwento sa kanya ng isang kilalang fashion designer na minsan ay gumagawa ng mga damit na sinusuot nina Piolo at Sam sa kanilang show.

Nagkasabay raw sa shop ni fashion designer itong dalawang aktor dahil nagpa-fitting yata ang isa sa kanila.

Kasama raw ni Piolo ang kanyang handler at tsikahan daw sila nang tsikahan sa shop na iyun kasama itong fashion designer,

Maya-maya, biglang niyakap daw ni Piolo si Sam na parang nanggigil.

Biglang sinaway raw ng handler si Piolo na sinagot daw ito ng huli na wala naman daw iyun, "Atin naman iyang si … (pangalan ng designer)."

O, ngayon?! Ano ang gustong ipakahulugan ng kampo nina Piolo at Sam sa kuwentong iyan?" [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Wow, anung kwento ito? Parang true-li-li kaya? May dating...naku, sana lang nasa tunay na katotohanan ang tao o mga taong sangkot tungkol sa patutchadang ito...hmnnn.

11:22 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites