<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 30, 2007

Bryan at Jolo Revilla, tanggap ang bagong kapatid sa ama

Masuwerte ang half-siblings nina Bryan at Jolo Revilla dahil hindi lang sila tanggap ng dalawa, itinuturing pang totoong mga kapatid. “He’s my brother,” patungkol ni Bryan kay Luigi (anak ni Sen. Bong Revilla) sa isang non-showbiz girl. Ganu’n din ang naging pahayag ni Jolo at ibinalita pang madalas sa kanila ang bagets at parang tunay na anak din ang turing dito ng inang si Lani Mercado.

Nakausap ng press ang magkapatid sa presscon ng Resiklo at hindi maiwasang pati ang personal nilang buhay ay usisain. Pero, dahil maganda ang kanilang sagot, hindi na sila na-intriga ng press.

Kuwento ni Jolo: “Matagal nang kilala ni mama si Luigi, pero ang ‘di namin alam ay kung ano ang nasa dibdib niya. Sa amin, walang kaso dahil blood is thicker than water at wala rin naman siyang kasalanan.”

On the other hand, hindi pa raw nila napag-uusapan ang isa pang isyu, na may bago silang kapatid sa ama. “Kung sakaling totoo, wala kaming magagawa kundi tanggapin siya. Naiintindihan namin si daddy.”

Kung may pagkakataon, gugustuhing makita ni Jolo ang sinasabing bago niyang kapatid at inaming masasaktan siya kahit papaano. “Gaya nang sinabi ko, walang kasalanan ang bata, kaya tatanggapin namin siya,” sabi pa ni Jolo.

Samantala, maganda ang trailer ng Resiklo at pati raw si Mother Lily ay nagandahan. Hatak nito ang mga batang moviegoers na mahilig sa robot. Nag-spoiler nga si Bong na ang robot ang title-roler dito, kaya malaki ang picture sa poster. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites