<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 26, 2007

Dina Bonnevie sa GMA-7 na rin

Pumirma na ng kontrata si Dina Bonnevie sa GMA-7 para sa TV remake ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita. Naging madali sa actress ang bumalik sa network dahil wala siyang exclusive contract sa ABS-CBN. Saka, minsan na rin nitong sinabing she doesn’t want to burn bridges sa two TV stations para libre siyang magtrabaho.

Bale, dalawa sila ni Angelika dela Cruz na magbabalik-Kapuso via Babangon Ako… at siguro naman, alam nilang si Yasmien Kurdi ang pinakabida rito. Second week na ng December ang taping ng teledrama, pero next year pa ang airing. Sa primetime ito ilalagay dahil napatunayang kaya na nina Yasmien at JC de Vera na magdala ng show. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites