<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 25, 2007

Iwa Moto buking na ‘di marunong magluto

GAME si Iwa Moto sa pagsali niya bilang celebrity challenge ng Kung Ako Ikaw sa episode ngayong Monday hanggang Wednesday na may titulong Mamamalaka.

Kasamang celebrity ni Iwa sina Alfred Vargas at Antonio Aquitania.

Panalo si Iwa sa pagkatay at paglinis ng palaka. Pero, bagsak siya sa pagluluto ng palaka sa putaheng adodo.

Sa mga kasama niyang dalawang actors, parehong takot pumatay at maglinis sina Alfred at Antonio. Awang-awa ang dalawang hunk actors.

Gulat ang mga staff ng KAI sa tapang ni Iwa na kumatay at maglinis ng palaka. Bago gawin nila ito ay namalaka muna ang grupo sa bukirin ng Magalang, Pampanga.

Tapos, magbibenta sila ng malinis na palaka sa highway.

Si Alfred ay pumunta pa sa bahay ng manager niyang si Lolit Solis sa North Fairview .

Tig-aapat na kilo ang ibibenta nila. Kapag may natira ay iluluto nila iyon at ipapakain sa staff ng KAI. Kaya dito nalaman na hindi marunong magluto si Iwa. Sobrang asim ang kanyang adobo.

Buti naman at walang anumang aberya ang nangyari kay Iwa sa set. Hindi na siya nahilo o nag-collapse.

Naka-recover na talaga siya sa kanyang major operation sa appendectomy. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites