<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 20, 2007

Janno Gibbs na-late sa SOP di isinalang

Nakihanap kami sa fans kay Janno Gibbs sa SOP noong Sunday, dahil hanggang natapos ang show ay ‘di siya napanood.

Ang hindi alam ng audience, dumating ang singer-actor-TV host, pero nag-walkout dahil hindi nasama sa opening number.

Late raw dumating si Janno at inisip siguro ng staff na wala pa ito sa UP Theater, kaya hindi na hinanap at ‘di nakasama sa opening number.

Hinanap uli siya sa OJ portion ng show na sila ni Ogie Alcasid ang kumakanta at dahil wala siya, si Regine Velasquez ang pumalit at nagkamali pa. Si Janno ang gumagawa ng kanta sa portion na ito’t mabuti’t hindi dinala ang kopya nang umalis ng UP Theater.

Abangan sa Linggo kung darating siya at kung ano ang sasabihin sa hindi niya paglabas sa SOP.

Si MTRCB Chairperson Consoliza Laguardia pa naman ang bisita sa nasabing portion. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites