<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 23, 2007

Kaso vs Carlene, posibleng iurong ni Cristine Reyes

KUNG si Manny Pacquiao, umamin na posibleng idemanda niya ang entertainment columnist na si Cristy Fermin kapag below the belt na ang mga paninira, si Ara Mina naman, sinabi na posibleng i-withdraw ng kapatid na si Cristine Reyes ang kasong grave slander/oral defamation laban sa dating beauty queen na si Carlene Aguilar.

Ayon kay Ara nang makausap ng press sa last shooting day ng MMFF entry na Anak ni Kumander sa Nueva Ecija, madali namang lumambot ang puso ng nakababatang kapatid.

Wish ni Ara, makapag-usap sina Cristine at Carlene at maging magkaibigan balang araw.

Siya man daw ang tumatayong spokesperson ng sister sa ngayon, one of these days ay siguradong magsasalita rin si Cristine.

Eh, si Dennis Trillo kaya, ang lalaking nasa pagitan nina Carlene at Cristine, kailan? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites