<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 27, 2007

Katrina Halili hahanapin ang soulmate sa Taiwan o Korea

GUSTO naming maniwala na kaya walang nagtatagal na relasyon si Katrina Halili dahil hindi pa nakikita ang kanyang ideal man.

Ang ideal man nito ay mga tsinito gaya ni Jerry Yan ng F4 at the late Rico Yan, na crush pala niya kahit noong hindi pa siya artista.

Ang pagkahilig sa mga tsinito rin ang rason kung bakit nagagandahan siya kina LJ Reyes at Kim Chiu.

Ang crush ni Katrina ngayon ay sina Kwon Sang-wo at ’yung actor na gumaganap na Eugene sa Couple or Trouble.

Ang feeling nito’y kailangan niyang magpunta ng Taiwan o Korea para makakita ng soulmate, dahil wala siyang makitang ka-level ng hinahanap dito.

Hindi lang agad makaaalis si Katrina para hanapin ang tsinitong soulmate dahil sa trabaho’t bukod sa taping ng Marimar, magpo-promote pa siya ng Engkanto episode ng Shake, Rattle & Roll 9.

Kasama rin siya sa Manay Po 2 as the baby maker na iha-hire nina Polo Ravales at Luis Alandy. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites