<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 30, 2007

Lolit Solis nakatanggap na ng subpoena

Nakatanggap na si Manay Lolit Solis ng subpoena sa kasong libel na isinampa nina Piolo Pascual at Sam Milby.

May preliminary investigation sila sa Disyembre 6 at 13. Hindi ko lang tiyak kung magkikita na sila sa piskalya sa mga araw na iyun.

Dapat kasi ay nandoon din ang mga nagdemanda para ma-affirm ang mga isinumiteng affidavit.

Ayon kay Manay Lolit, nag-usap na sila ng abugado niyang si Atty. Noel Malaya at susundin na lang niya ang payo ng huli.

Sa mga interviews nina Piolo at Sam, sinasabi na naman nilang mag-retract lang at mag-apologize si Manay Lolit ay ida-drop nila ang kaso.

Ewan kung gagawin pa ito ni Manay Lolit dahil naniniwala siyang kahit ano ang gawin niya ay itutuloy ng dalawa ang kaso.

Nagtataka lang ako, bakit ilang beses nilang nire-remind si Manay Lolit na mag-retract at mag-apologize para hindi na ituloy ang demanda.

Kung desidido silang magdemanda gawin na nila, wala nang urungan. Ang dating tuloy, parang naaalangan pa sila sa desisyong magdemanda.

***

Medyo naluha si Manay Lolit Solis kahapon nang nakatanggap siya ng isang flower arrangement galing sa isang flower shop sa Manila Peninsula .

Galing pala ito kay Nanette Medved na limang buwang buntis na.

Sobrang na-touch si Manay Lolit dahil sa gitna ng mga kaguluhan sa Manila Pen ay nagawa pa ni Nanette na mag-order ng bulaklak para ipadala sa kanya.

Nagkausap sila kahapon at excited daw si Nanette sa pagbubuntis nito dahil girl daw sana ang susunod nitong baby.

Pagdating ng seven months ay baka patingnan na raw niya kung girl o boy ang kanyang dinadala.

Marami raw silang napag-usapan at kung ikukuwento ito ni Manay Lolit, baka madagdagan pa ang demanda kaya pinagtawanan na lang namin.

Marami kasing alam si Nanette tungkol sa kuwento ng ilang kontrobersyal na aktor at kung isi-share sa atin ito ni Manay Lolit, baka panibagong demanda na naman ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites