<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 29, 2007

Manny Pacquiao, starts taping

Nag-umpisa nang mag-taping si Manny Pacquiao ng Pinoy Records, isang bagong show ng GMA 7 na magsisimula sa Disyembre 8 pagkatapos ng Wish Ko Lang.

Kakabalik lang ni Manny mula sa Los Angeles, CA kung saan kinunan ang bagong komersyal niya kasama ang ilang sikat na personalidad sa larangan ng sports.

Pagdating sa Pilipinas ay sumabak na agad si Manny sa dubbing ng kanyang pelikulang Anak ni Kumander kaya sa taping ng Pinoy Records ay may oras na inaantok siya.

Hindi naman gaanong late natapos ang taping dahil kinabukasan ay tutulak siya papuntang Basilan at Sulo para aliwin ang mga sundalo natin doon at mamahagi ng maagang Pamasko.

Sa taping ng Pinoy Records ay napakinggan namin ang theme song ng pelikulang Anak Ni Kumander na si Manny ang nag-compose.

Maganda ang lyrics at melody nito na parang mga awit ni Freddie Aguilar. Siguro, patutugtugin ‘yun sa preskon ng Pinoy Records next week.

May pinabasa kami kay Manny na nasulat na pulos kasiraan niya at ang source daw ay isang nasa paligid niya. Ayon kay Manny, alam na niya kung sino ang taong ‘yon na naninira sa kanya.

Nakatakdang ipalabas ang pelikulang Anak Ni Kumander sa Enero 1 kaya malabong matuloy ang balak ni Manny na sa Amerika mag-Pasko.

Pinayuhan namin siya na dapat nandito siya sa promo ng pelikulang ito at sa New Year na lang siya pumunta ng Amerika, na inaayunan naman niya. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites