<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 29, 2007

Marimar, parang pelikula na

Parang pelikula na ang Marimar ng GMA-7!

Komento pa ng halos lahat ng aming nakakausap about this teleserye, na-pataob daw nito ang mga pareho ang tema, gaya ng pagmamahalan paghihiganti at kung anu-ano pa!

Sa totoo lang, revelation sa amin si Dingdong Dantes. Noon ay parang walang dating ang matinee idol na ito kasi nga naman bongga ang mga ka-lebel niya.

Pero ngayon, he exudes sexiness at ibang-iba ang appeal niya lalo na sa girls and gays. Namumula- mula pa ang fez niya at yummy papa na ever!

Nakakatuwang malaman na hindi rin nakaa-pekto sa ratings ng obrang ito ni Direk Joyce Bernal ang negative issues about Marian Rivera.

Bravo kay Direk Joyce at sa cast ng Marimar lalo na sa paborito naming si Pulgoso! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites