<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 20, 2007

Marimar spoiler?

Nakausap namin si Dingdong Dantes habang naghihintay isalang sa SOP. Nagbigay ito ng spoiler sa mangyayari sa Marimar this week.

May susunod pang malaking rebelasyon at may kasalang magaganap. Sinabi niya kung sino, pero hindi namin isinulat para ’di ma-preempt.

Sabi niya, tuluy-tuloy ang taping nila at kung ano ang sinu-shoot, umiere agad.

Nagbiro itong bawal sa kanila ang magkasakit at kung puwede lang, hindi na sila umuwi sa location para non-stop ang taping ni Direk Joyce Bernal.

Sulit naman ang pagod at hirap nila dahil last Friday, nakakuha ng 49.5 percent rating ang Marimar at tataas pa sa mga susunod na araw.

Gaya today, naghanda ng special dinner si Sergio para kay Marimar, pero sisirain ni Angelika (Katrina Halili) by saying fake ang kasal nila, sinampal tuloy siya ni Marimar.

Si Renato (Richard Gomez) nama’y comatose na.

Pinag-react namin si Dingdong na mauuna pang magtatambal sa pelikula sina Marian Rivera at Richard Gutierrez.

Sabi niya: “Interesting combination na makita sila, dahil never pa silang nagkapareha. I’m looking forward na magkasama rin kami sa movie ni Marian.”

Samantala, may fans’ day si Dingdong sa SM Taytay sa November 25. Go kayo at baka may surprise guests siya from Marimar. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites