<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 24, 2007

PMPC, binoykot ng mga bossing ng Siyete

Congrats sa lahat ng winners ng katatapos na PMPC Star Awards for TV. Kailangan yatang papaniwalain muna ng PMPC ang isang invited celebrity na “winner” ito sa isang particular award upang siguradong dumalo, at hindi maging “starless” ang supposedly ay big event para sa mga taga- telebisyon.

Kasisimula pa lamang ng programa, namataan na namin sa lobby ng teatro ang ilang Kapamilya bigwigs, headed by Cory Vidanes, na laging may ready smile sa mga dati nang kakilalang press.

Unlike before na full force ang suporta ng Kapuso Network sa PMPC, nitong nagdaang Linggo, ni isang taga-Siyeteng top gun, wala kaming namataan.

Tama ang kutob naming ang major award na Best Station ay nakuha ng ABS-CBN.

Lima ang nominees sa Best Comedy Actress, namely Maricel Soriano, Toni Gonzaga, Julia Lopez, Tiya Pusit at Pokwang.

Hindi umapir sina Marya at Toni. Ang naroroon lang ay sina Julia, Tia Pusit at Pokwang.

So, ang resulta, nag-tie sa said award sina Tiya Pusit at Pokwang. Ooops, paano na ang byuti ni Julia? Bakit ’di ginawang triple tie, tutal nag-effort din itong dumalo?

May problema, iisa lang ang trophy for BCA. Sinunggaban agad ito ni Pokwang, lalo pa’t first-timer siya sa naturang award.

Nasa kanyang pangangalaga muna ang trophy ng ilang araw, tapos, ipahihiram niya ito kay Tiya Pusit.

Mistulang big deal nga ang set-up para sa isang bobitang reporter kuno. Inintriga pa si Pokwang kung paano raw ang magiging hatian ng dalawa sa iisang trophy?

Muntik pa kaming mabuwal nang marinig namin ang tanong niya kay Pokwang, “So, ang award na pareho n’yong napanalunan ni Tiya Pusit ay Best Comedy Actress in a sitcom?”

Aray ko po! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites