<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 25, 2007

Rufa Mae Quinto, marami ang nanliligaw

Inamin ni Rufa Mae Quinto na marami ang nan­liligaw sa kanya, pila-pila sila. Merong pulitiko, negosyante, artista at marami pa.

“Pero ayaw ko munang makipagrelasyon, masya­do akong maraming trabaho, baka makatu­lugan ko lang siya.

“Ayaw ko munang mag-alaga ng ibang tao, sarili ko muna. At trabaho muna ang aasikasuhin ko, pati nga pagda-dubbing kinakarir ko. Ayaw kong pagsa­bayin ang dubbing ng Desperadas at Pasukob dahil maaapektuhan ang boses ko, mawawala kapag sobrang pagod na ako. Ayun, pinalabas pang nag-walk out ako sa dubbing. At iniintriga pa ako sa mga co-stars ko. Meron kay Marian Rivera, Ruffa Gutierrez at pati kay Ara Mina.

“Pagod na ako sa lovelife ko, pahinga muna ako. June pa, six months ago na akong loveless pero, hindi ako naghahanap. Sa mga suitor ko, meron na akong napili, mabait siya pero, ayaw ko pang makipag­relasyon,” pagtatapat ni Rufa Mae.

Sa Pasukob, magkapatid sina Rufa Mae at AiAi delas Alas na magkaiba ng kapalaran, kung gaano kasuwerte si Rufa Mae, pagkamalas-malas naman ni AiAi. Palabas na ito sa Nob. 28, sa direksyon ni Wenn Deramas. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites