<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 25, 2007

Yasmien Kurdi asks for a vacation

Sa Kapaskuhan ay humingi ng dalawang linggong bakasyon si Yasmien Kurdi.

Balak ng young actress na dalawin ang kanyang ama at mga kamag-anak sa Lebanon.

Aware ang mga kamag-anak niya roon na kilala siyang artista rito sa atin.

Nakararating sa kanila ang mga programa nito sa GMA 7.

Dati ay napapanood pa ng ama niya sa Kuwait ang mga programa niya sa GMA 7 kaya kilala nito si JC de Vera. Ngayong nasa Lebanon na ito, hindi na siya nasubaybayan nito sa GMA Pinoy TV.

Kaya gustung-gusto ni Yasmien na madalaw ang kanyang ama at mga kamag-anak para makapagkuwento siya ng kanyang buhay-artista.

Wala kasi silang alam ng totoong takbo sa showbiz kaya kailangan niyang ipaliwanag sa mga ito na hindi sila magkasintahan ni JC, kundi magkaibigan lang at ka-loveteam lang niya ito sa programa.

Magpu-promote muna si Yasmien ng pelikulang Bahay Kubo saka siya magpapaalam para magbakasyon. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites