<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 27, 2007

Yasmien Kurdi, may bagong bahay sa Lebanon

NAKAKUHA ng Christmas vacation si Yasmien Kurdi sa GMA-7 simula December 22 hanggang January 5, 2008.

Sa bakasyong ito, maaaring ituloy ni Yasmien ang pangako sa ama na mag-isa siyang pupunta sa Lebanon para magbakasyon.

Ani Yasmien sa presscon ng Regal Metro Manila filmfest entry na Bahay Kubo: “Gusto ko talagang pumunta sa father ko. May ibibigay siyang bahay sa akin sa Lebanon. Matagal na niyang sorpresa ’yon sa akin. Sinabi na n’ya ’yon nung dumating siya rito para sa 18th birthday ko nu’ng January.

“Sa schedule ko ngayon na almost four times a week akong may taping ng Pasan Ko ang Daigdig at masusundan pa ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita, hirap talaga akong kumuha ng bakasyon sa GMA-7 at sa Artists Center.”

Muli niyang makakasama si JC de Vera sa BADK, pati na si Marvin Agustin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites