<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 30, 2007

Alfred Vargas, magaling sa Banal

Nakinig kami sa interview kay Alfred Vargas after the press preview of Banal at kung saan, nagpakita ng husay sa pag-arte ang actor. To be honest, sina Paolo Contis at Christopher de Leon lang ang ini-expect naming mag-i-standout sa kani-kanilang role, pero ginulat kami ni Alfred at masasabi naming, dito siya talagang nag-shine.

Bagay sa kanya ang bida-kontrabida role at sana, tumanggap pa siya ng mga ganitong role at ‘wag siyang matakot ma-typecast. Masaya ito’t hindi lang ang pelikula, ang ComGuild, at si direk Cesar Apolinario ang pinuri ng mga taga-CEB, pati na ang acting nilang tatlo. Ang habol na lang ng buong cast at mga producer, suportahan ng tao ang pelikula ‘pag nag-showing sa January 1, 2008.

Natawa kami sa sagot ni Alfred na “better time management at sana, ma-handle ko ng tama ang mga darating kong schedule” nang tanungin ng kanyang New Year’s resolution. Hindi ba’t isa sa rason ng break-up nila ni LJ Reyes ang kawalan niya ng time rito at kung kailan lang siya libre sa trabaho ay saka lang tatawag at dadalaw? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites