<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 31, 2007

Carlene Aguilar at Dennis Trillo updates

Muling uminit ang hidwaan nina Carlene Aguilar at Dennis Trillo nang ma-interview ng Startalk via phone patch si Carlene nu’ng Sabado, na sinagot kaagad ni Dennis.

Sa interbyung iyun ay sinabi ni Carlene na wala siyang nakikitang effort mula kay Dennis na dalawin o kumustahin ang kanilang anak.

Sa pagkakaalala ni Carlene, four or five times nadalaw ni Dennis ang kanilang anak at nu’ng Pasko ay hindi dumalaw ang aktor.

Ang driver lamang ng aktor ang pinapunta para ipadala ang regalo kay Baby Calix.

Pagkatapos ng phone patch interview ni Butch kay Carlene, si Dennis ang sumagot at sinabi niyang hindi niya madalas na nadadalaw si Baby Calix dahil hanggang gate lang daw siya sa bahay ni Carlene.

Nag-email sa akin si Carlene ng sagot niya sa huling interview ni Dennis. Nilinaw ni Carlene na hindi siya nagpa-interview sa Startalk para siraan ang aktor.

Nagsabi lang daw siya ng totoo na hindi ganun kadalas ang pagdalaw ni Dennis sa kanilang anak.

Hindi raw ganu’n katiyak si Carlene sa sagot niya sa Startalk kung ilang beses dumalaw, pero pagkatapos daw niyang natsek sa kanyang record kung gaano kadalas dumalaw si Dennis sa kanyang anak, nalaman niyang sa loob ng 65 days magmula nang dumating silang mag-ina galing Amerika, sampung beses pa lang daw sila nadalaw ni Dennis.

Ang sinabi raw ni Dennis na naghintay siya sa gate ay minsan lang daw nangyari iyun, noong December 16 kung saan kinuha daw nito ang driver’s license niya na iniwan ni Carlene sa may guard.

Wala raw ang magulang niya nung dumating si Dennis kaya walang order na papasukin ang aktor. Naghintay raw ito nang ilang minuto sa labas.

Nung araw ring iyun ay iniwan ni Dennis ang regalo sa bata at ang sinasabing sustento nito monthly.

"Guess po how much? Five thousand pesos! Nalaman niya kasi na ‘yan daw ang amount na ibinibigay ng isang aktor sa mga pamilya niya, eh mas mahal pa dun ‘yung suweldo ng yaya ni Calix, so, pag-uwi ng parents ko, naawa kay Dennis na baka mas kailangan pa niya iyung pera dahil marami siyang sinusuportahan kaya ibinalik kaagad sa condo niya ang ibinigay niya," bahagi ng email ni Carlene.

Dagdag pang pahayag ni Carlene, ang sinasabi ni Dennis na unreasonable na hinihinging sustento ay ibinase raw sa batas na nararapat na child support.

"Hindi po kami ang gumawa ng batas," sabi pa ni Carlene.

Noong December 24 ay ang driver lang daw ni Dennis ang naghatid ng regalo para kay Baby Calix na hindi tinanggap ni Carlene.

Kung gusto raw ni Dennis na makasama ang anak sa Pasko, bakit hindi si Dennis ang pumunta at naghatid ng regalo?

Nagdesisyon si Carlene na hindi na siya hihingi ng suporta mula kay Dennis.

"I decided not to ask support from him anymore, because it appears that he needs it more to support his family.

"As for me and Calix, we are contented and very happy with what we have now.

"We’re so blessed with very supportive family and friends. My son doesn’t deserve a DAD like him," pagtatapos ng liham na ipinadala ni Carlene sa akin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites