<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 26, 2007

Dingdong Dantes poor second lang kay Richard Gutierrez

Maling sabihin na ang pinakasikat na male star ngayon sa telebisyon ay si Dingdong Dantes dahil pinaka mataas ang ratings ng show niya.

Maliwanag naman na sa palabas nila na ang bida ay ang babae, support lang siya bilang leading man.

Isa pa, ‘yon bang nakakaraang mga serye ni Dingdong ay naging number one? Hindi naman, eh.

Kung kami ang tatanungin, ang talagang number one ngayong male star sa telebisyon ay si Richard Gutierrez. Oo, pangalawa lang siya sa ratings, pero
siya ang bida mismo at nagdadala ng Kamandag.

May pruweba rin naman siya dahil ang lahat ng mga shows niya noong nakaraan ay consistent na mataas ang ratings simula pa sa Mulawin.

Kaya kahit na anong tingin ang gawin mo riyan, si Richard ang talagang number one sa ngayon at hindi na nila mapapasinungalingan iyan.
* * *
Talaga palang takot ang isang young male star sa dati niyang manager, dahil nagbabanta raw ito na kung hindi siya aabutan ng pera ng male star, ibubulgar niya ang dati nilang relasyon. Bading ang dating manager na iyon. Hindi naman daw masasabing nagkaroon sila ng relasyon ng male star noong nagsisimula pa lamang ito, pero may mga pruweba raw na ang male star ay “nagalaw” talaga ng kanyang dating manager.

Lahat naman daw ng mga naging male stars na dumaan sa manager na ito ay nagalaw niya, kaya hindi makapalag ang mga ito sa kanya. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites