<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 27, 2007

Isabel Oli, naiyak sa halik ni Patrick!

Nag-taping na sina Jennylyn Mercado, Patrick Garcia, Isabel Oli at Carlo Aquino para sa Maging Aking Ka Lamang.

Pero, marami ang nagulat, dahil biglang umiyak si Isabel sa kissing scene nila ni Patrick.

Bakit kaya umiyak si Isabel pagkatapos ng kissing scene nila ni Patrcik?

Naku, kinagat ba ni Patrick ang mga labi niya? O baka naman nahihiya siya sa kanyang boyfriend na si Paolo Contis na ang sabi ay naroroon din daw sa set nung mga oras na kinukunan ang eksena nila ni Patrick.

Eh, first time yata ni Isabel na makipaghalikan sa isang teleserye.

Anyway, puring puri naman ng production people si Carlo Aquino dahil pinag-aralan daw ng award winning actor ang role niya (na unang ginampanan ni Jay Ilagan).

Pati raw mga kilos ni Jay ay kuhang-kuha ni Carlo. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites