<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 29, 2007

Jennica Garcia debut -- hip hop

Talaga namang kakaibang 18th birthday party yung nadaluhan ko kamakailan lamang. Sa halip na naka-Barong o Tux ang mga lalaki’t naka-gown naman o short cocktail dress yung mga babae, lahat came in maong jeans and white shirt. Maski na ang debutante na si Jennica Garcia ay ganito rin ang kasuotan. Pero, kita ko’t nadama ang kanyang happiness. Obviously, yun ang wish niya at hindi naman siya nagkamali dahil relaxed ang lahat at maski na ang sumunod na dancing ay hip hop, hindi yung ballroom stuff.

Bakit naman hindi magiging masaya ang debutante eh andun ang buong pamilya niya, mom Jean, dad Jigo, her siblings, favorite reel and real partner Mart Escudero, showbiz and non-showbiz friends, her parents friends from That’s Entertainment. Siyempre, andun ako. I gave a very lenghty speech, tuloy nakapag-comment ang emcee ng wala raw tulugan.

Ibang klase talaga yun, pero tulad ng ibang debut na napuntahan ko, masaya rin. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Blogger anabelle said...

SANA PO BIGYAN NYO NG MAGANDANG ROLE SI JENICCA AT MART AT MAGANDANG EXPOSURE ..PARANG TUMABA PO SI MART DAPAT PAPAYAT SYA KONTI PARANG MABUGAT ANG DATING ...MAGALING PO SILANG ARTISTA DAPAT MABIGYAN LANG MAGANDANG EXPOSURE.....

SAKA NAMIMISS NA PO NAMIN SI KRISTAL REYES KELAN PO SYA MAGKAROON NG REGULAR TV SERIES PLEASE .....NAMAN GUSTO NA NAMIN SYA MAKITA ULI

7:34 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites