<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 26, 2007

Maxene Magalona, masaya sa Pasko

MASAYA ang nakaraang Pasko kay Maxene Magalona, dahil mas mahal (konti lang daw) ang naibigay niyang gifts sa siblings and parents kumpara nu’ng nakaraang taon.

Malaking tulong daw ang talent fee niya sa Kamandag. Enjoy siya sa taping nila at sa working relationship niya with her co-stars. Masaya rin siya sa pagpasok ni Alessandra de Rossi sa action-adventure series, dahil kaibigan niya ito at tiyak na madaragdagan ang katuwaan at tawanan sa set.

Hindi na-o-offend si Maxene sa mga nagsasabing wala silang chemistry ni Richard Gutierrez, nirerespeto niya ang opinion ng mga tao.

Aware rin siyang may ibang viewers na si Ehra Madrigal o si Jewel Mische ang gusto para sa actor. May grupo rin naman ng viewers na mas pabor sa tambalan nila at ito ang importante sa kanya.

“Accepted ko rin kung may negative things silang sasabihin sa akin. Ngayon lang ako nag-showbiz nang husto at enjoy ako sa Kamandag na parang international series ang dating. Okey din kami ni Richard, we get along well at kuwentuhan kami sa set about music and movies,” kuwento ni Maxene. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites