<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 26, 2007

Pauleen Luna sa Magpakailanman

Walang pagsidlan ang kaligayahan ng byuti at talented aktres na si Pauleen Luna nang tumanggap siya ng karangalan mula sa PMPC Star Awards 2007 na Best Single Performance by an Actress. At sino nga bang artista ang di magkakaroon ng gayong feeling of fulfillment?

Sa Kapuso drama anthology na Magpakailanman nakamit ni Pauleen ang natu-rang award. Ito’y sa pagpo-portray niya ng papel ng dating sexy star na si Olivia Ortiz.

At ngayong Huwebes nang gabi’y muli siyang masisilayan sa MKM hosted ni Mel Tiangco at direksyon ni Argel Joseph. Siya naman ang aetang si Merly Acunan na naging biktima ng panggagahasa. Kasama rin sa cast sina Rio Locsin, Buboy Garovillo, Gabby Eigenmann, Marcus Madrigal at Lizzy Pecson.

Ordinaryo lang ang buhay ng mga Acunan. Nagla-labas ng tricycle si Mang Nardo at simpleng housewife si Aling Alicia. Sa kabila nito’y pangarap nilang mabigyan ng magandang bukas ang anak na si Merly na dahil sa kakaibang kulay at anyo ay laging tampulan ng tukso at pang-uuyam.

Inakala ni Merlyn na tapat ang layunin sa kanya ni Anton at inibig niya ang lalake na isa palang mapagsamantala. Humantong sa husgado ang kasong rape. Panoorin and MKM upang malaman kung ano ang naging kapalaran ng babaeng aeta na ang tanging hangad lang nama’y normal na buhay at matanggap ng lipunan kahit ang kanyang mga kabalat ay tinuturing pa ring Cultural Minority ng ibang kababayan.

At siyempre, isa na namang mabigat na papel ang ginampanan ni Pauleen. Tiyak may panlaban na naman siya sa karera ng pagalingan sa pagganap sa susunod na taon. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites