<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 31, 2007

Pictures nina Ara at Pacquiao, hinarang daw ni Jinkee

In-email sa amin ni Leo Bukas (publicist ni Ara Mina) ang ilang litrato sa pictorial nina Ara at Manny Pacquiao para sa publicity ng pelikulang Anak ng Kumander.

“According to my source, ayaw raw ipagamit ni Jinkee [Pacquiao] sa promo ng movie [ang mga litrato]. Bakit kaya? Find out why,” sey ni Leo sa email.

Nu’ng mag-presscon ang Anak Ng Kumander, still photos (mga eksena sa pelikula) ang ipinamigay ng GMA 7.

“Ang gaganda ng pictures nina Manny at Ara. Para silang Bea Alonzo at John Lloyd Cruz na sweet na sweet,” pahayag umano ng isang malapit kay Ara.

Mag-react kaya si Jinkee kapag nakita niya ang mga litratong ito sa iba’t ibang dyaryo? [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites