<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 30, 2008

Billy Crawford type ng mga French

Pabalik na kami ng Maynila galing Portugal pagkatapos naming mag-ikot nang ilang araw sa Madrid, Barcelona at Paris.

Sa lahat na napuntahan namin, Paris pa rin ang wagi dahil kakaiba ito kumpara sa ilang bahagi ng Europe na napuntahan namin.
Sa mahigit isang araw na pag-iikot namin sa Paris, napatunayan naming sikat doon si Billy Crawford.

Kilala siya ng táxi driver na sinakyan namin. Pati ang receptionist ng hotel na tinuluyan namin ay fan ni Billy at bumibili raw siya ng CD nito.
Type na type daw nila si Billy dahil bukod sa magaling mag-perform ay natutuwa sila sa pagsasalita nito ng French dahil iba ang accent.

Ang pagkakaalam namin, nasa Amerika pa si Billy. Pêro tiyak na may babalikang career pa raw ito sa Paris dahil type na type siya ng mga European.
***
Pagbalik namin ng Maynila ay paghandaan na raw ni Manay Lolit Solis ang rejoinder ng counter-affidavit na isa-submit niya sa Pebrero 6.
Natutuwa si Manay Lolit dahil marami sa mga alaga niya ang nagbigay ng suporta sa kanya.

Pati ang ilang mga artista ay nagbigay ng suporta sa Startalk host at willing silang magbigay ng tulong kung kinakailangan.
Hindi raw kailangan ni Manay Lolit ng witness mula sa mga kaibigang artista.
“Tatlo lang na witness ang gusto ko. Sana, mag-witness sa akin sina Yul Servo, Eric Quizon at Rustom Padilla!” tili ni Manay Lolit.

Hindi niya ipinaliwanag kung bakit ang tatlong nabanggit ang gusto niyang mag-witness. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites