<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 29, 2008

Dingdong Dantes denies gay benefactor

ITINANGGI at tinawanan lang ni Dingdong Dantes sa Showbiz Central last Sunday ang tsismis na may gay benefactor siya at galing dito ang ipinambili ng ipina-raffle sa press sa binigay na Christmas party.

Sariling pera raw ang ibinili niya ng napakaraming regalo at tsina-challenge ang mga nag-iisip na may gay benefactor siya at tiniyak na mapapahiya ang mga ito.

Hindi ito nagbakel sa sinabing “I’m all clean, you can check the record” para ipakitang wala siyang itinatago. Ibinalita na rin nitong he’s coming up with something big, something na hindi niya ini-expect, pero dumating sa kanya.

Sinagot naman ni Mark Anthony Fernandez na hindi ang break-up nila ni Claudine Barretto ang naging cause ng matindi niyang depression before.

Napariwara raw siya dahil hindi siya nag-ingat at dahil masyadong experimental. Ipinakita rin nito ang tinakpang tattoo niya sa paa na dating pangalan ni Claudine ang nakasulat.

Nag-deny si Cristine Reyes na nanliligaw sa kanya si Willie Revillame, pero sumigaw ito hindi pa man tinatanong. At least, inamin niyang lumalabas sila, pero grupo raw at kasama pa niya si Ara Mina.

Sila lang daw ang napapansin, dahil tinutukso sila.

Nagpakita rin ng pictures ng baby ni Camille Prats na si Nathaniel Caesar na isinilang niya ng normal delivery.

Masaya ring ibinalita ng actress na ikinasal sila ni Anthony Linsangan sa Los Angeles noong January 5 at may planong church wedding sa December.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites