<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 26, 2008

Jennylyn Mercado and Patrick Garcia updates

MATAPOS ang isyu tungkol sa kontrobersyal na pagbubuntis, heto’t in the news ulit si Jennylyn Mercado.

How true ba itong nabalitaan naming inaban-dona na umano siya ni Patrick Garcia kahit pa buntis ang aktres?

Ito ang usapin kama-kailan tungkol kina Jen at Pat, ayon pa sa chika, bihira na lang daw silang nag-kakasundo ngayon. May ganitong kaganapan?

Siyempre, naglilihi at malamang ay hindi ito ma-intindihan ni Patrick kaya hayun, ang ending away at bati ang relasyon nila hanggang nauwi na sa hiwala-yan blues.

May mga nagtatanong kung baka bumalik daw si Patrick sa dating bisyo nito na pagsusugal?

Ito kasi ang pinag-aa-wayan umano nila ni Jen dahil type nga ng aktor na maglaro sa on-line casino. Pero, napag-alaman na-ming hindi na rin daw naglalaro si Patrick ngayon. Ganoon?

Eh, baka nga individual differences lang talaga nilang dalawa ang hindi ni-la pinagkakasunduan kung kaya’t nagbabu na sila sa isa’t isa. Komento pa ng ilan, kulang daw sa lambing si Jen.

Eh, at least kay Jen niya hinahanap ang lambing at hindi sa kung kaninong kandungan, di ba?

Na-pag-a-laman pa rin namin na hin-di na-turalesa kay Jennylyn ang pagiging malam-bing, hindi raw si-ya ang tipong pa-sweet sa dyowa.

Well, sana ay magkaayos pa sina Jennylyn at Patrick kung talagang mahal nila ang isa’t isa.

Pero, kung ang anak nila ang magiging dahilan ng kanilang pagka-kalapit, unfair ito for them.

A child should not be the reason for a couple to work things out, dapat ay kusa itong manggaling sa kanila.

Bilib din kami sa ti-bay ni Jen. Survivor ta-laga ang Kapusong ito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites