<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 28, 2008

Marian Rivera at Katrina Halili, bati na talaga

BATI na talaga sina Marian Rivera at Katrina Halili, dahil sa dance number nila sa SOP kahapon, may eye contact na’y nagngingitian pa sila.

“Kat” (for Katrina) at “Yan” (for Marian) na rin ang tawagan nila.

Naikuwento rin ng una na nagbabatian na sila sa taping ng Marimar, sabay kumakain at nagtsitsikahan. Bumabawi sila sa mga araw na sila’y nagdededmahan at walang time sa isa’t isa.

Harinawa’y hindi maging daan ang mga susunod na matitinding eksena ng teledrama para bumalik sila sa dedmahan mode, na ang staff ang nahihirapan.

Gaya this Monday, iga-grant ni Angelika (Katrina) ang request ni Sergio (Dingdong Dantes) to be with Marimar for one last night. Napaka-romantic, intimate at passionate ng love scene ng dalawa at umiiyak pa si Sergio dahil sobrang mahal si Marimar at ipararamdam nila ito sa mga halik at yakap.

Pero, kailangan niyang magsakripisyo para hindi ito makulong.

Samantala, may natanggap kaming e-mail galing kay Marylou Gallienne ng Calgary, Alberta, Canada. Solid Marian, Dingdong at Marimar fan ito mula nang makapanood ng episode sa YouTube.

Na-hook at nag-subscribe sa GMA Pinoy TV at habang nagli-labor noong December 28, 2007, nakatutok pa rin siya sa teledrama.

Ang request nito sa GMA-7, patuloy na bigyan ng projects sina Marian at Dingdong. Ayaw naming mag-spoiler, basta matutuwa kayo sa mga susunod na mangyayari. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites