<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 29, 2008

Regine Velasquez tinawag na 'Chita' si Ogie

LAST Sunday ay tinawag ni Regine Velasquez ang kanyang mahal na si Ogie Alcasid na ‘Chita’ on the air sa programang SOP.

Matapos kasing magpakita ng isang sayaw sa kanyang dance album si Marian Rivera, pinuri ito ni Ogie on the air. Ikinagalit yata ‘yun ni Regine kahit pabiro lang ang pagkaka-bigkas ni Ogie.

Nasabi tuloy ng mga baklitang reporters na nasa loob ng studio, baka raw nagselos si Regine sa obvious na paghanga ni Ogie kay Marian.

Bata at napaka-seksi naman kasi ng alaga ni Popoy Caratativo kaya siguro nakaramdam ng insecurity si Regine.

So, dahil sa selos ng Asia’s songbird, bigla niyang tinawag na ‘Chita’ si Ogie.

Ang Chita po ay isang uri ng unggoy.

Hindi lang namin alam kung gaanong sakit ang naramdaman ni Ogie sa itinawag sa kanya ni Re-gine.

Ang nakita lang namin, biglang uminom ng purified water si Ogie at nag-isip nang malalim. Sa tingin pa namin, biglang nagsikip ang dibdib nito sa sa-ma ng loob sa kasintahan. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites