<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 28, 2008

Richard Gutierrez gustong magdirek ng movie

Mukhang seryoso na si Richard Gutierrez sa plano niyang magprodyus at magdirek ng pelikula.

Noong Sabado’t Linggo ay um-attend ang bida ng Kamandag sa Filmma­king and Producing se­minar ni Dov Simens (ibinotong America’s #1 Film Instructor ng National Association of Film Schools, at nagturo sa USC, NYU, UCLA at mahigit 18 iba pang major universities & film schools around the world).

Nag-off si Richard sa taping ng Kamandag at promotions nila ni Marian Rivera ng My Bestfriend’s Boyfriend noong Sabado dahil mula 9:00AM hanggang 6:30PM ay nandoon si Richard sa seminar.

Kahapon ay nagpunta siya sa seminar ni Dov bago um-attend ng SOP.

Sa pag-uusap namin kahapon ni Richard ay nabanggit niyang basta magkaroon siya ng matagal-tagal na off ay mag-e-enrol siya ng filmmaking.

Marami na siyang concepts ng mga pelikulang gusto niyang gawin.

“Hindi ko pa naiisip kung sino ang unang gusto kong i-direct. Depende pa sa unang project na gagawin ko in the future,” kuwento niya.

Napagkuwentuhan naman namin ang pelikula nila ni Marian at excited siya dahil may mga miyembro ng global fans club niya mula sa Amerika ang uuwi ng Pilipinas para manood ng My Bestfriend’s Girlfriend.

Thankful din si Richard dahil patuloy na humahataw sa ratings game ang ‘ahaserye’ niyang Kamandag (kung saan kasama na si Sunshine Dizon). [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites