<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 22, 2008

Bb. Pili­pinas 2008 on Saturday

Dalawampu’t apat na dalaga ang kandidata sa Bb. Pili­pinas 2008, na ang koronasyon ay sa Marso 8, Sabado, sa Araneta Coliseum.

Ang mga ito ay sina:
#1 EIZZA RANCESCA LIM, 23 y/o, nagtapos sa Ateneo de Manila University, nagtatrabaho sa isnag mobile applications provider.

#2 PATRICIA FERNANDEZ, 22 y/o, nagtapos ng speech coomunication.
#3 TONI ALYESSA HIPOLITO, 18 y/o, 2nd year MassComm student sa Colegio de San Lorenzo, taga-QC.

#4 KARLA PAULA HENRY, dating guest services associate sa Marco Polo Hotel ng Cebu.

#5 MARIA KRIS­TELLE LAZARO, 22 y/o, registered nurse, nagtapos sa St. Luke’s College of Nursing-Trinity University of Asia.

#6 EVANGELINE MAY CASTILLO, 24 y/o, registered medical technologist mula Tarlac City, nasa 3rd year ng pag-aaral para maging doktor na espesyalista sa reconstructive surgery.

#7 JENNIFER BARRIENTOS, 22 y/o, nag-aral ng Tourism sa UST, nagtrabaho sa Holiday Inn at Macau Star World Hotel, taga-San Mateo, Rizal.

#8 DANIELLE KIRSTEN MURIEL CASTAÑO, 18 y/o, taga-QC, nagpaplanong mag-aral ng nursing sa susunod na taon

#9 KATHLEEN PHYLLIS GUERRERO, 25 y/o, CPA mula UST, law student nga­yon sa Ateneo de Manila University

#10 ARVIN GAIL ARIOLA, 17 y/o, BS Commerce student sa FEU.
#11 GIANNE MICHELLE LAUDATO, 24 y/o, AB Psychology student sa DLSU Bacoor.

#12 JAYSEL ARROZAL, 17 y/o, taga-Valenzuela, Tourism Management student sa UE.

#13 TABETHA JO FRICK, 17 y/o, taga-Pasacao, Camarines Sur, English Liberal Arts student sa Naga College Foundation.

#14 KAREN GOLAR, 24 y/o, company nurse, taga-Bayawan City, Negros Oriental.
#15 JANINA SAN MIGUEL, 17 y/o, Mass Comm student sa UE.
#16 MARGARITA GUTIERREZ, 24 y/o, Economics graduate sa DLSU, law student sa Ateneo de Manila University, part-time model.

#17 LADY LOU GARIDAN, 21 y/o, Information Management graduate sa University of Southern Mindanao sa North Cotabato, teacher.

#18 ELIZABETH JACQUALINE NACUSPAG, 24 y/o, Tourism graduate sa CEU, part-time model.

#19 PATRICIA FRANCISCO, 17 y/o, HRM student sa Perpe­tual Help College ng Panga­sinan, taga-Tagudin, Ilocos Sur.

#20 ROXANNE TADIQUE, 21 y/o, CPA mula DLSU, high school valedictorian.
#21 KARLA CRISTINA GARCIA, 21 y/o, registered nurse mula Marilao, Bulacan, graduate sa St. Paul QC.

#22 MA. ANN KATHLEEN LABUNG, 22 y/o, Community Health Nurse, part-time model.

#23 AGATHA FONTANILLA, 21 y/o, freshman medical student sa FEU-NRMF (Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation).

#24 RIZZA LIZ CATIGAN, 21 y/o, registered nurse mula Bacolod, Negros Occidental.


Para sa tiket, tawagan ang TicketNet sa tel.# 911-5555. [source of news]

Labels:

1 Comments:

Blogger doy said...

http://doycinco.blogspot.com/search?q=wikang+busabos

In fairness to Janina.... baka makatulong ang 2 kapirasong artikulong ito.....?

Ang Kapangyarihan ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan
ni Conrado de Quiros

Walang duda na kailangan natin ng Ingles. Walang duda na mahalaga ang Ingles. Subalit, dito man ay marami nang mga maling akala tungkol sa kahalagahan ng Ingles. Isa sa mga maling akalang ito ay ang paniniwalang ang Ingles ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. Ito ang paboritong argumento ng mga nagtataguyod ng Philippines 2000.

Pinabubulaanan ito ng Thailand (lalo na sa Japan at China). Mahirap kumilos sa Bangkok hindi lamang dahil sa ang sulat dito ay sulat-bulate, ayon nga sa isang kaibigan, kundi dahil iilan lamang ang marunong mag-Ingles. Iba pa kung paano nila bigkasin ang Ingles, na talaga namang papawisan ka ng dugo bago mo maintindihan. Kahit na hotel clerks ay hindi makapag-Ingles ng diretso. Ang pinakamadaling paraan para makapagtalastasan sa taxi driver at tindero ay sign language.

Pero gayumpaman, ang Thailand ay isang tigre, samantalang tayo, na ipinangangalandakan ang ating Ingles, ay isang basang-sisiw lamang. Ayon kay Peter Limqueco, isang kaibigan na nag-eedit ng isang diyaryo sa Bangkok. Pumapangalawa lamang ang Thailand sa Japan sa computer technology sa Southeast at South Asia. Makikita ang ebidensiya ng kaunlaran sa Bangkok—sa mga gusali, sa mga skyway, sa mga pagawaan. Ang kaunlaran dito, ayon kay Peter, ay hindi sinusukat sa taon kundi sa buwan. Mawala ka lang ng ilang buwan at nagbago na ang itsura ng lugar.

Bale ba, bagama’t hindi marunong mag-Ingles ang mga Thai ay higit na malaki ang kanilang turismo kaysa atin. Ihambing mo ang turismo nila at turismo natin at parang pinaghahambing mo ang daga at elepante. Ang bilang ng mga turistang pumapasok sa atin sa isang taon ay ang bilang ng turistang pumapasok sa Thailand sa isang buwan. Malinaw na ang mga tao ay bumibisita sa ibang bansa hindi dahil sa kaalaman ng mga mamamayan doon ng Ingles.

Subalit hindi pa ito ang problema sa Ingles. Sapagkat gaya ng nasabi ko kanina, hindi lamang isang paraan ng komunikasyon ang wika. Lalong-lalo na ang Ingles. Lalong-lalo na sa bansang ito. Ang Ingles ay hindi lamang isang paraan para makapag-usap; ito ay isa ring paraan para makapaghari. Hindi lamang ito isang susi sa impormasyon; isang susi ito sa kapangyarihan. Ang Ingles ay kapangyarihan sa isang paraan na higit pa sa karaniwang kahulugan na kapag matatas kang magsalita ay may kapangyarihan ka sa kaligiran mo. Kapangyarihan ang Ingles sa isang payak o literal na paraan. Marunong kang mag-Ingles, makararating ka sa itaas. Hindi ka marunong mag-Ingles, mauuwi ka sa pagiging kargador.

Sa bansang ito, hindi lamang salita ang Ingles kundi orasyon, na pinanghahawakan ng isang kaparian. Ano man ang sabihin mo, matino man o hindi, kapag sinabi mo sa Ingles ay nagkakaroon ng bigat, o halaga. Ang “marunong mag-Ingles” ay hindi lamang palatandaan ng kagalingan sa lengguwahe. Palatandaan ito ng kaalaman, ng pagkakaroon ng “class,” ng pagkakaiba sa karaniwang mamamayan. Kapag sinabi mo ang isang bagay sa Ingles ay tila pinag-isipan mo ito ng malalim.

Ang buod ng ARTIKULO: http://www.sawikaan.net/wika_ng_kapangyarihan.html


Globalization and National Language
by Mario I. Miclat

IN THE ERA OF GLOBALIZATION, is there a need for a national language? Does embracing an international language as its own make a nation more globally competitive? If language is the repository of knowledge and culture, what disadvantages do we want to redress and what benefits do we want to achieve, in trying to embrace one language over another?

I need not mention here how UNESCO has proven in many studies that the best way to impart basic knowledge to children is by means of their native tongue.
The complete piece is at: http://www.sawikaan.net/globalization.html

6:13 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites