<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 22, 2008

Charlene Gonzales kinabahan sa TVJ

Simula sa February 29, 7:00 p.m., mapapanood na si Charlene Gonzales bilang bagong host ng Proudly Filipina ng Q-11. Sa kanyang unang episode, na-interview nito sina Tito, Vic and Joey at ang mga babaing nasa likod ng tagumpay ng TVJ at Eat..Bulaga—sina Helen Gamboa, Pia Guanio at Eileen Macapagal at Malou Choa-Fagar ng TAPE, Inc.

Sabi ni Charlene, she waited 16 years para matupad ang dream niyang ma-interview ng kompleto ang TVJ at ang lady love ng mga ito.

“Without any offense, it’s a known fact that they are a living legend, institution na sila at medyo kinabahan ako. But they were so accommodating and I’m very happy, naging open sila sa pakikipag-usap sa akin. I can’t thank them enough,” sabi ni Charlene.

Ang concept ng show ang isa sa mga rason kung bakit tinanggap ni Charlene ang offer ng Q-11, magpi-feature ito ng inspiring stories ng mga Filipinas at bihirang dumating sa gaya niyang host ang mga ganitong tipo ng show.

Para kay Charlene, proudly Filipina ang mother niyang si Elvie Gonzales na mag-isang pinalaki sila ng kanyang kapatid, at ang manager niyang si Ethel Ramos na parang nanay na rin niya kung ituring.

Sabi rin pala ni Charlene, sa Proudly Filipina muna siya magko-concentrate at ayaw munang pag-usapan ang posibilidad na mapasama siya sa Dyesebel. Pero mapapanood siya sa Grand Coronation Night ng Bb. Pilipinas sa March 8, bilang anchor. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites