<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 25, 2008

Cristine Reyes walang delikadesa

Hindi maganda ang ipinapakita ni Cristine Reyes.

Alam niyang sensitive pa ang isyung lipatan ng network at ratings ng GMA 7 at ABS-CBN2, pero panay ang guesting niya sa mga programa ng Dos.

Ang palusot niya ay nagpu-promote ng pelikulang Ate nila ni Ara Mina.

Nu’ng isang Linggo ay sa The Buzz siya live na nag-guest na hindi man lang ipinaalam sa GMA Artist Center.

Nitong nakaraang Sa­bado ay nasa Wowowee siya na ikinagulat din ng mga taga-GMA 7.

Parang walang delikadesa at respeto ang babaeng ito na dumalo pa nu’ng Biyernes nang gabi sa birthday party ng GMA boss Mam Wilma Galvante.

Iyun pala, kinabukasan ay mapapanood mo siya sa kabilang istasyon.

Pwede sigurong ha­yaan na ang paglipat niya sa ABS-CBN 2 kung atat na atat na siyang layasan ang Siyete. Hindi siya malaking kawalan sa GMA 7.

Hindi ko alam kung impluwensya ito ng kanyang Ate Ara dahil kilala kong mabait at may respeto pa rin sa GMA 7 ang ate niya.

Sana, maganda ang kinalabasan ng pelikulang pinu-promote niya na ngayon pa lang ay naramdaman kong matutulad sa kapalaran ng Green Paradise niya. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites