<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 28, 2008

Dingdong Dantes Bench photos, shocking!

PAGKARAANG mag-pose ni Dingdong Dantes sa cover at pages ng Cosmopolitan Magazine noong isang taon, at pagrampa niya sa Cosmo’s Bachelor Bash last Sept. 6, at nagpaka-daring sa top-rating na Marimar, the former TGIS teen- actor bares anew sa ilulunsad nang malalaking billboards ng Bench Apparel ni Ben Chan.

Yes, Dingdong is the next Bench mode.

Ayon sa aming (hot) source, tiyak daw na pag-uu-sapang muli si Dingdong sa ginawa niyang photo shoot para sa Bench sa Subic Bay kamakailan lang.

Ito na rin yata ‘yung si-nasabi ni Dingdong na “something big is going to happen on March.”

It’s really something big, ayon sa aming source, dahil kakaiba raw talaga ang photo shoot ni Dingdong para sa Bench.

Ikagugulat daw ng mara-mi ang pagpapaka-daring ni Sergio Santibañez (Dingdong’s role in Marimar) ka-pag inilunsad na ang malalaking billboards ng actor sa buong Metropolis (at ilang key cities sa buong bansa) partikular na nga sa kahabaan ng EDSA kung saan naka-takdang i-display ang billboards ni Dingdong.

Sa kuwento ng aming source, sa rami ng magagandang poses na ginawa ng actor tila nahihirapang mamili ang management ng Bench kung alin ang ilalabas. Kung ang source daw namin ang papi-piliin, pina-kagusto niya ‘yung naka-brief lang si Dingdong nakadipa at nakaharap sa dagat.

Isa pang gustung-gusto raw ng kausap namin ay ‘yung photo ni Dingdong kung saan naka-draw string lang ito.

“Ang ganda ng mga ku-ha,” ani kausap namin. “Wa-la kang itatapon sa kanyang photos.

Walang dudang si Dingdong nga ang maituturing na hottest actor sa kasaluku-yang henerasyon.

After this, lalong iingay ang kanyang pangalan, at la-lo n’yong iilusyunin si Dingdong.

Kung tama pa rin ang di-nig namin, magkakaroon ng launching at unveiling ang Bench billboards ng aktor sa March 8.

Kasama na rin si Dingdong na rarampa sa pinapla-nong Bench fashion show sometime in July. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites