<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 21, 2008

Iza Calzado insecure kay Marian Rivera

AYON sa ilang mga baklitang intrigera sa bakuran ng GMA-7, na ewan namin kung bakit unti-unti nang napupuno ng mga ganitong alanganin ang gender, naiinggit diumano si Iza Calzado kay Marian Rivera na bida sa Marimar dahil mas priority daw ngayon ng Kapuso network si Ms. Rivera.

Sina Iza at Marian, sa aming palagay, ay hindi dapat intrigahin ng mga bading na nasa GMA-7 dahil may kanya-kanya naman silang talento. Si Marian, sa aming pagkakaalam, ay hindi marunong kumanta samantalang si Iza ay potential singer at may international movie.

Dati ay ang istasyong ABS-CBN lamang ang pinamumugaran ng mga bading at mga tibo (tomboy po). Maging ang Siyete ay unti-unti na rin palang pinaghaharian ng mga baklang mapanira sa mga artista at sa media personalities na hindi nila katsika.

At ang latest na intriga ngang ikinakalat ng isang baklang mayabang na Kapuso pa naman ay nainggit daw si Iza kay Marian.

Oo nga pala, may mga tunay na lalaki at babae rin po sa GMA-7 na kung umasta ay mga bakla.

Kung minsan nga’y mas “baklang-bakla” pa sila sa mga dugong berde at higit pa silang mga intrigero’t intrigera.

Na kung may mga taong (movie reporters o mga ka-opisina nila) na sa tingin nila ay threat sa kanilang paghahari-harian sa GMA-7 ay agad nilang sinisiraan sa management.

Back to Iza and Marian, sa aming obserbasyon ay pinag-aaway ang kampo nina Iza at Marian para masira ang mga ito sa GMA-7 management at TV viewers.

Maging mapag-obserba po tayo para maiwasan ang mga maling panghuhusga. [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites