<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 27, 2008

JC de Vera at Yasmien Kurdi sa Babangon Ako’t Dudurugin Kita

Nakaka-two weeks taping na sina JC de Vera at Yasmien Kurdi ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita nang makausap namin ang actor. Kabado ang dalawa’t ang show nila ang papalit sa Marimar na outstanding ang ratings mula simula hanggang sa pagtatapos nito sa March 14. Sa March 24 naman ang pilot ng BAADK.

Role ni Bembol Roco ang ginagampanan ni JC at ang role ni Christopher de Leon sa movie version ay napunta kay Marvin Agustin. Pero, sabi ni JC, magkakaroon ng magandang twist kung paano mapupunta sa kanya si Yasmien.

Samantala, i-wish nating makapasa si JC sa kukuning exam sa UP sa March 1 para makapasok sa kanilang Open University. ‘Pag sinuwerte, sa next semester, Associate in Arts student na siya. Three years siyang humintong mag-aral mula nang mag-graduate ng high school sa Colegio de San Agustin, kaya excited siyang maging student uli. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites