<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 19, 2008

Jolo Revilla at Lovi Poe lie detector tests

MAS maraming lies si Jolo Revilla kesa kay Lovi Poe.

Like last week, nag-couple hot seat na naman ang Don’t Lie to Me segment ni John Lapus sa Showbiz Central.

This time, ang stars ng upcoming afternoon soap na Kaputol ng Isang Awit, ang ibinabalitang mag-on na raw na sina Lovi at Jolo.

The questions na lumalabas na ‘lie’ ang sagot ang pinaka-nakaaaliw sa segment, lalo na’t alam mong nagsasabi naman ng totoo ang tinatanong, pero nauunahan nga lang ng kaba.

One question na itinanong kay Jolo, kung loyal ba siya kay Lovi. Of course, he answered “yes” kaso nag-lie ang detector machine, so tawanan ang lahat.

Siguro, Lovi won’t take the answers of the lie detector test dahil the way we see it, parang loyal naman si Jolo sa kanya. Baka talagang naunahan lang ng kaba ang binata.

Sabagay, kahit si Lovi ay nagkaroon ng lie answers in her portion.

As always, todo sayaw na naman si John sa dami ng lie answers. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites